Waterdrive

Izpratne par ūdens-augsnes-bioloģiskās daudzveidības-lauksaimniecības mijiedarbību, kas ir visaptveroša ūdens apsaimniekošana lauksaimniecībā

Waterdrive

Pareizā rīcība tur, kur tas ir vajadzīgs, vai kā noteikt optimālo atrašanās vietu pareizajai rīcībai?

Waterdrive

Kā sateces līmenī kolektīvi un lokāli pārvaldīt ūdeni, kad ir iesaistītas vairākas ieinteresētas personas?

Waterdrive

Uzziniet, kādus mērķus "Waterdrive" uzstāda ūdens apsaimniekošanai lauksaimniecībā

Galvenie mērķi

Uzziniet, kādi ir "Waterdrive" projekta galvenie mērķi

Galvenais mērķis

Uzziniet, kas ir galvenais mērķis un kādam nolūkam esam izveidojuši mācību materiālus

Mērķgrupa

Uzziniet, kas ir mūsu izveidoto materiālu mērķa grupa

Tēmu klāsts

Lasiet par to tēmu klāstu, uz kurām attiecas mūsu prezentācijas

Mācību materiālus ir iespējams pārlūkot multimediju prezentāciju veidā

Noskatieties video par Waterdrive

Uzziniet vairāk par demonstrācijas zonu Somijā