Waterdrive

Förstå interaktioner mellan vatten, mark, biologisk mångfald och jordbruk som en grund för holistisk vattenförvaltning i jordbrukslandskap

Waterdrive

Att göra rätt saker på rätt plats, eller hur man identifierar optimala platser för rätt aktiviteter

Waterdrive

Hur man förvaltar vatten kollektivt, lokalt och med flera intressenter inom vattentäktsområdet

Waterdrive

Ta reda på vad Waterdrive har för mål inom vattenförvaltning i jordbrukslandskap

Huvudmål

Ta reda på vad huvudmålen för det pågående Waterdrive-projektet är

Huvudmål

Ta reda på vad huvudmålet är och vad vi har skapat utbildningsmaterialet för

Målgrupp

Ta reda på vilken som är målgruppen för de material vi har skapat

Utbud av ämnen

Läs om utbudet av ämnen som täcks av våra presentationer

Bläddra i utbildningsmaterial i form av multimediapresentationer

Se en video om Waterdrive

Lär dig mer om demonstrationsområdet i Finland