Waterdrive

Vandens, dirvožemio, biologinės įvairovės ir žemės ūkio sąveikos supratimas kaip visapusio vandens valdymo žemės ūkio vietovėse pagrindas

Waterdrive

Tinkamų dalykų atlikimas tinkamose vietose arba kaip nustatyti optimalias vietas tinkamoms veikloms?

Waterdrive

Kaip tvarkyti vandenį kolektyviai, vietoje ir su daugybe suinteresuotųjų šalių baseino lygiu?

Waterdrive

Sužinokite, kokie yra Waterdrive tikslai, susiję su vandens išteklių valdymu žemės ūkio vietovėse

Pagrindiniai tikslai

Sužinokite, kokie yra pagrindiniai esamo Waterdrive projekto tikslai

Pagrindinis tikslas

Sužinokite, koks yra pagrindinis tikslas ir kam sukūrėme mokomąją medžiagą

Tikslinė grupė

Sužinokite, kas yra mūsų sukurtos medžiagos tikslinė grupė

Temų įvairovė

Skaitykite apie mūsų pristatymuose nagrinėjamas temas

Naršykite mokomąją medžiagą daugialypės terpės pristatymų forma

Žiūrėkite vaizdo įrašą apie Waterdrive

Sužinokite daugiau apie demonstracinę zoną Suomijoje