Waterdrive

Zrozumienie interakcji woda-gleba-bioróżnorodność-rolnictwo podstawą do holistycznego gospodarowania wodą
w krajobrazie rolniczym

Waterdrive

Robić właściwe rzeczy we właściwym miejscu, czyli jak określić optymalne lokalizacje dla odpowiednich działań?

Waterdrive

Jak wspólnie, lokalnie i wielopodmiotowo gospodarować wodą na poziomie zlewni?

Waterdrive

Zobacz jakie cele realizuje projekt
Waterdrive w zakresie gospodarki wodnej w krajobrazie rolniczymGłówne założenia

Główny cel

Grupa docelowa

Zakres tematyczny

Zobacz materiały edukacyjne w postaci prezentacji multimedialnych

Zobacz wideo na temat Waterdrive

Dowiedz się więcej na temat obszarów demonstracyjnych projektu