Materiały edukacyjne

Gospodarka wodna zlewni na terenach rolniczych

Punktem wyjścia dla efektywnego gospodarowania wodami jest zrozumienie cyklu wody w skali zlewni.

Rola gleby w retencji wody i składników odżywczych

W obliczu zmiany klimatu, pogorszenia jakości wody i utraty różnorodności biologicznej patrzymy na glebę jako żyjący organizm o wielu funkcjach.

Rola struktury krajobrazu w regulacji obiegu wody i składników odżywczych

W dziedzinie gospodarki wodnej mamy do czynienia tylko z trzema, ale dość krytycznymi wyzwaniami - wody jest za mało, za dużo lub jest zanieczyszczona.

Usługi ekosystemowe - rola procesów regulacyjnych na obszarach wiejskich

Działalność człowieka na nowo ukształtowała glob i jego przyrodę, wprowadzając zmiany, które pogarszają zarówno zdrowie planety, jak i, w konsekwencji, zdrowie i dobrobyt człowieka.

Jak oszacować wartość wody?

Szacując udział rolnictwa w wykorzystaniu zasobów wody słodkiej często opiera się jedynie o ilość bezpośrednio wykorzystanej wody.

Rolno-środowiskowe działania: w obrębie pola

Działania rolno-środowiskowe mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego to m.in. dobre praktyki w użytkowaniu gleby i aplikacji nawozów w obrębie gruntów ornych.

Rolno-środowiskowe działania: na styku pola i rzeki

Kolejna grupa działań rolno-środowiskowych zaprezentowanych w Waterdrive Catalogue of Measures to działania na styku lądu i wody.

Rolno-środowiskowe działania: w obrębie rzeki

Ostatnia grupa działań zaprezentowana w the Waterdrive Catalogue of Measures to działania rolno-środowiskowe związane bezpośrednio z ekosystemami wodnymi.

System wspomagania decyzji dla planowania na poziomie lokalnym

WaterGUIDE online jest pierwszą wersją interaktywnego systemu wspomagania decyzji (DSS) do optymalizacji wyboru działań naprawczych.

Planning toolbox – dobre praktyki

Planning Toolbox to ogólnodostępny serwis internetowy, z którego można dowiedzieć się o dobrych praktykach planowania przestrzennego, jakich narzędzi używać.

Potok Gammelbacka: WATERDRIVE Case Area w Finlandii

Główny kanał odwadniający Storänsbäcken / potok Gammelbacka (Finlandia) jest typowym ciekiem, który nie był remontowany przez dziesięciolecia.

Rzeka Svēte w Jelgava: WATERDRIVE Case Area na Łotwie

Rzeki w gminie Jelgava (Łotwa) znajdują się w trudnej sytuacji z powodu wysokiego obciążenia substancjami odżywczymi i eutrofizacji, która prowadzi do zarastania rzek.

Zlewnia rzeki Dovine: WATERDRIVE Case Area na Litwie

Zlewnia rzeki Dovinė jest wyjątkowym obszarem, ponieważ w jej granicach znajdują się dwa obszary chronione - Park Regionalny Meteliai i Rezerwat Biosfery Žuvintas.

Powiat kutnowski: WATERDRIVE Case Area w Polsce

Obszar powiatu kutnowskiego jest ważnym rolniczym obszarem produkcyjnym w województwie łódzkim (Polska), który w 2018 i 2019 roku został silnie dotknięty suszą.

Zlewnia rzeki Guryevka: WATERDRIVE Case Area w Rosji (Kaliningrad)

Rzeka Guryevka (Mühlen Fluss) jest małą rzeką w Obwodzie Kaliningradzkim, której głównymi źródłami zanieczyszczeń są osiedla ludzkie, zakłady przemysłowe i rolnictwo.

Fiord Odense: WATERDRIVE Case Area w Danii

Wypłukiwanie związków biogenicznych nie zmniejszyło się znacznie w ciągu ostatnich 10 lat w Danii, dlatego postawiono na inwestycje w budowę sztucznych mokradeł jako na efektywne działanie naprawcze.

Västervik: WATERDRIVE Case Area w Szwecji

Gmina Västervik (Szwecja) ma długie wybrzeże i rozległy archipelag na Morzu Bałtyckim..