Waterdrive

Vesi-maaperä-biodiversiteetti-maanviljely -suhteen ymmärtäminen kokonaisvaltaisen vedenkäytön hallitsemiseen maanviljelyksessä

Waterdrive

Oikeiden asioiden tekeminen oikeissa paikoissa tai kuinka löytää sopivimmat paikat oikeille toiminnoille?

Waterdrive

Kuinka hallita vedenkäyttöä kollektiivisesti, paikallisesti ja useiden toimijoiden kesken valuma-alueilla?

Waterdrive

Katso tästä, mitkä ovat Waterdriven tavoitteet vedenkäytön hallitsemiseksi maanviljelysalueilla

Päätavoitteet

Tietoa Waterdrive -projektin päätavoitteista

Päätavoite

Lisää tietoa päätavoitteesta ja mihin tarkoitukseen materiaali on tarkoitettu

Kohderyhmä

Kohderyhmä, jolle materiaali on tarkoitettu

Aihepiiri

Aiheet, joita esitys kattaa

Selaa opetusmateriaalin multimedia esityksiä

Katso video Waterdrivestä

Lue lisää esimerkkialueista Suomessa