Koulutusmateriaalit

Valumapohjainen vesihuolto maatalousalueella

Tehokkaan vesihuollon lähtökohtana on ymmärtää veden kiertokulku valuma-asteikolla.

Maaperän rooli vedessä ja ravinteiden säilyttämisessä

Ilmastonmuutoksen, veden laadun heikkenemisen ja biologisen monimuotoisuuden häviämisen edessä katsomme maaperää elävänä organismina, jolla on monia toimintoja.

Maiseman rakenteen rooli vesi- ja ravinnekiertojen säätelyssä

Vesihuollon alueella käsittelemme vain kolmea, mutta melko kriittistä haastetta – vettä on liian vähän tai liikaa tai se on saastunutta.

Ekosysteemipalvelut – sääntelyprosessien rooli maaseutualueilla

Ihmisen toiminta muokkasi maapalloa ja sen luontoa ja tuo mukanaan muutoksia, jotka palaavat sekä planeetan terveyteen että sen seurauksena ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin.

Kuinka arvioida veden arvo?

Maatalouden osuuden arvioiminen makean veden käytössä perustuu usein vain suoraan käytettyyn vesimäärään.

Maatalouden ympäristötoimenpiteet: kentällä

Maatalouden ympäristötoimenpiteitä vesien suojelemiseksi maatalousperäiseltä pilaantumiselta ovat hyvät käytännöt maankäytössä ja lannoitteiden levittämisessä peltoalueella.

Maatalouden ympäristötoimenpiteet: pellon ja puron välissä

Toinen Waterdriven toimenpideluettelossa esitetty maatalouden ympäristötoimenpiteiden ryhmä ovat maan ja veden rajapinnassa toteutettavat toimenpiteet.

Maatalouden ympäristötoimenpiteet: virrassa

Viimeinen Waterdriven toimenpideluettelossa esitetty toimenpideryhmä on maatalouden ympäristötoimenpiteet, jotka liittyvät suoraan vesiekosysteemeihin.

Päätöksen tukijärjestelmät paikallistason suunnitteluun

WaterGUIDE online on ensimmäinen versio interaktiivisesta päätöksenteon tukijärjestelmästä (DSS), joka optimoi lieventämistoimenpiteiden valinnan.

Suunnittelutyökalupakki – Hyvät käytännöt

Suunnittelutyökalupakki on vapaasti saatavilla oleva verkkosivusto, josta saat tietoa hyvistä maankäytön suunnittelukäytännöistä ja työkaluista.

Gammelbacka stream: WATERDRIVE Case Area Suomessa

Storänsbäcken ojan / Gammelbacka puron (Suomi) pääojitus on tyypillinen tapaus, jota ei ole kunnostettu vuosikymmeniin.

Svēte-joki Jelgavassa: WATERDRIVE-tapausalue Latviassa

Jelgavan paikallisen kunnan (Latvia) joet ovat stressaantuneita, ja niihin vaikuttavat korkeat ravinnekuormitukset ja rehevöityminen, mikä johtaa jokien liikakasvuun.

Divine River Basin: WATER DRIVE -tapausalue Liettuassa

Dovinin valuma-alue on ainutlaatuinen, koska valuma-alueen rajojen sisällä sijaitsee 2 suojelualuetta – Meteliain aluepuisto ja Žuvintasin biosfäärialue.

Kutnon lääni: WATERDRIVE-tapausalue Puolassa

Kutnon läänin alue on tärkeä maataloustuotantoalue Lodzin maakunnassa (Puola), jota kuivuus kärsi vakavasti vuosina 2018 ja 2019.

Guryevka-joen valuma-alue: WATERDRIVE-tapausalue Venäjällä (Kaliningrad)

Guryevka-joki on pieni joki Kaliningradin alueella, jonka pääasialliset saastelähteet ovat asutukset, teollisuuslaitokset ja maatalous.

Odense Fjord: WATERDRIVE Case Area Tanskassa

Ravinteiden valuminen ei ole vähentynyt merkittävästi viimeisen 10 vuoden aikana Tanskassa, joten investoinnit tekokosteikkojen rakentamiseen on asetettu etusijalle hillintätoimenpiteenä.

Västervik: WATERDRIVE Case Area Ruotsissa

Västervikin kunnassa (Ruotsi) on pitkä rannikko ja laaja saaristo Itämerellä.