Koulutusmateriaalit

Gammelbacka stream: WATERDRIVE Case Area Suomessa

Image

Storänsbäcken ojan / Gammelbacka puron (Suomi) pääojitus on tyypillinen tapaus, jota ei ole kunnostettu vuosikymmeniin. Pääväylän huono kunto vaikeutti maanviljelijöiden työtä, koska tulvat ja kosteus viivästyttivät kylvöjä, vaikeuttivat sadonkorjuuta, vähensivät satoa ja pilasivat maaperän rakennetta.

Esittelemme kokemuksia kokonaisvaltaisen, maataloustuotannon kehittämiseen ja ympäristönsuojeluun keskittyvän kunnostamiseen tähtäävän lähestymistavan toteuttamisesta mahdollisesti moniulotteisena. Tämä lähestymistapa sisältää työskentelyn viljelijöiden, viemäröintiyhtiöiden, paikallisten viranomaisten, neuvoa-antavien elinten ja asiantuntijaryhmän kanssa.


»LATAA ESITYS PDF-muodossa«

Katso lisää:

https://www.youtube.com

https://www.landbrugsinfo.dk

https://water-drive.eu

https://www.landbrugsinfo.dk (2)

Vesistö näyttää valuma-alueeltaan.

Kokonaisvaltaisen vesihuollon valuma-asteikolla toteutus luultavasti takaa parhaan mahdollisen tuloksen sekä kuivatuksen että maaperän rakenteen parantamiseksi ja vesistöjen ravinnehäviöiden minimoimiseksi ottaen huomioon luonnon monimuotoisuuden, veden laadun ja kalatalouden.