Koulutusmateriaalit

Divine River Basin: WATER DRIVE -tapausalue Liettuassa

Image

Dovinin valuma-alue (Liettua) on ainutlaatuinen alue, koska valuma-alueen rajojen sisällä sijaitsee 2 suojelualuetta – Meteliain aluepuisto ja Žuvintasin biosfäärialue. 1800- ja 1900-luvulla tapausalueella tehtiin maanparannus- ja kosteikkojen ojitushankkeita maatalousmaiden laajentamiseksi. Lyhyen aikavälin paikallisen vedenlaadun seurannan analyysi osoittaa mm. kalalammikoiden vaikutuksen veden laatuun. Esittelemme myös paikallisen yhteistyön aloitusvaiheesta opittuja kokemuksia.

»LATAA ESITYS PDF-muodossa«

Katso lisää:

https://www.landbrugsinfo.dk

https://water-drive.eu

https://www.landbrugsinfo.dk (2)