Koulutusmateriaalit

Kutnon lääni: WATERDRIVE-tapausalue Puolassa

Image

Kutnon läänin alue on tärkeä maataloustuotantoalue Lodzin maakunnassa (Puola), jota kuivuus kärsi vakavasti vuosina 2018 ja 2019. Viemärijärjestelmän kunnostaminen ja siirtyminen ohjattuun/kaksitoimiseen salaojitusjärjestelmään on keskeinen toimenpide. taistelua kuivuutta vastaan.

Esittelemme paikallisen sidosryhmien välisen yhteistyön edistymistä vedenpidätyksen lisäämiseksi, jossa päätoimijat ovat vesiyhtiöt (viljelijöiden vapaaehtoinen yhdistys) ja National Water Holding Wody Polskie. Alueelliset ja kansalliset aloitteet ovat kannustaneet voimakkaasti paikallisia toimia.

»LATAA ESITYS PDF-muodossa«

Katso lisää:

https://www.landbrugsinfo.dk

https://acrobat.adobe.com

https://water-drive.eu

https://www.landbrugsinfo.dk (2)

Alueellisten instituutioiden tuki on ratkaisevan tärkeää tehokkaalle useiden sidosryhmien väliselle paikalliselle yhteistyölle maatalousmaisemien vesihuollon alalla kaikkien valuma-alueiden käyttäjien tarpeiden täyttämiseksi.