Koulutusmateriaalit

Guryevka-joen valuma-alue: WATERDRIVE-tapausalue Venäjällä (Kaliningrad)

Image

Guryevka-joki (Mühlen Fluss) on pieni joki Kaliningradin alueella, jonka pääasialliset saastelähteet ovat asutukset, teollisuuslaitokset ja maatalous. Waterdrive-projektin aikana suoritettiin vedenlaadun seurantaa, joka osoitti, että typpi- ja fosforipitoisuudet kasvavat joen virtauksen myötä lähteestä suulle. Esittelyssä esiteltiin tekokosteikkojen rakentamisen toteutettavuustutkimuksen tulokset sekä meneillään olevat meliorointijärjestelmän ennallistamiseen liittyvät toimet. Lukuisia konferensseja, kokouksia ja "pyöreän pöydän keskusteluja" pidettiin tietoisuuden lisäämiseksi nykyaikaisista maatalouden ympäristötoimenpiteistä.

»LATAA ESITYS PDF-muodossa«

Katso lisää:

https://www.landbrugsinfo.dk

https://water-drive.eu

https://www.landbrugsinfo.dk (2)

Yleisön tietoisuuden lisääminen maatalouden ympäristötoimenpiteiden merkityksestä ja arvosta maataloudessa - avain luonnonmaisemien säilyttämiseen