Koulutusmateriaalit

Päätöksen tukijärjestelmät paikallistason suunnitteluun

Image

WaterGUIDE online (https://waterguide.online/nutrient-loss) on ensimmäinen versio interaktiivisesta päätöksenteon tukijärjestelmästä (DSS), jolla optimoidaan lieventämistoimenpiteiden valinta (rakennetut kosteikot, rakenteellinen kalkitus, puskurivyöhykkeet ja välikasvit), sekä niiden sijainnit.

Se tarjoaa helpon pääsyn moniin edistyksellisiin tietoihin esimerkiksi ravinnehäviön mallinnuksen tuloksista, maaperän ominaisuuksien ennusteista ja etähavaitusta topografisista tiedoista käyttäjäystävällisen verkkoselaimen käyttöliittymän kautta. WaterGUIDE on tietojemme mukaan ensimmäinen laatuaan järjestelmä, jossa käyttäjä voi yhdistää korkean spatiaaliresoluutioisen tiedon sekä erilaisten lieventämistoimenpiteiden mallinnetusta vaikutuksesta ravinnehäviöön sekä arvioinnin aineen taloudellisesta arvosta tai kustannuksista. mitata.

»LATAA ESITYS PDF-muodossa«