Koulutusmateriaalit

Maatalouden ympäristötoimenpiteet: virrassa

Image

Viimeinen Waterdriven toimenpideluettelossa (https://www.slu.se/waterdrive) esitetty toimenpideryhmä on suoraan vesiekosysteemeihin liittyvät maatalouden ympäristötoimenpiteet: kaksivaiheiset ojat ja rakennetut kosteikot. Kanavien tai säänneltyjen vesistöjen jälleenrakentaminen pääväylän ja tulvaterassien rajaamisesta palvelee suojaa tulvilta ja kuivilta, jokien itsepuhdistumista ja luonnon monimuotoisuuden lisäämistä.

Myös keinotekoisten kosteikkojen rakentaminen, sekä pinta- että maanalainen virtaus, on ratkaisu, jolla on monia ympäristöhyötyjä. Ensinnäkin niillä on kyky vähentää saastumista, lisätä vedenpidätyskykyä ja luoda uusia elinympäristöjä, mikä lisää biologista monimuotoisuutta.


»DOWNLOAD PRESENTATION IN PDF«

Katso lisää:

https://www.slu.se (1)

https://www.slu.se (2)

https://www.slu.se (3)