Koulutusmateriaalit

Valumapohjainen vesihuolto maatalousalueella

Image

Tõhusa veemajanduse lähtepunkt on veeringluse mõistmine valgala. See määrittää määrittää muut prosessit, lämmastiku- ja fosforisyklit.

Selles esitluses selitys ei valgala (vesikonna) määritelmät, kun kahdella eri prosessilla, mis veringe. Samoin esitä kolmi ökohüdroloogia periaatteet perustuvat veemajandusetappi (Zalewski 2002), mis vaatimusb "kahekordset säätely" - veeringe säätely elustikun suunnittelu ja biootilisten prosessin säätelyn kautta ja päinvastoin, elustikun vahvistamista hydrologian säätelyn kautta. Esitetty pää tavad näyttää, kuinka voidaan saavuttaa veepeetuse suurenemist ja ravinteiden äravoolu vähenemist maastikul, pinnasel, kuivendusjärjestelmä, pinna- ja madala põhjavee tasotel. Katso kutse rohkematele esitlustele!


»LATAA ESITYS PDF-muodossa«

Ilman vesivarojen ymmärtämistä ja tasapainottamista valuma-alueen tasolla kestävä hoito ei ole mahdollista