Koulutusmateriaalit

Maaperän rooli vedessä ja ravinteiden säilyttämisessä

Image

Ilmastonmuutoksen, veden laadun heikkenemisen ja biologisen monimuotoisuuden häviämisen edessä katsomme maaperää elävänä organismina, jolla on monia toimintoja. Maatalouteen, maaperään läheisesti liittyvän tuotantotehtävänsä lisäksi se osallistuu tulvien ja kuivuuden ehkäisyyn pitämällä vettä maaperässä, osallistuu ravinteiden kiertoon, hiilidioksidin sitomiseen, veden puhdistukseen saastumista vähentämällä ja tarjoaa eliöiden elinympäristöjä.

Tässä esityksessä keskitymme maaperän rooliin vedenpidätyksenä ja sitä kautta ravinnehäviöiden ehkäisyssä. Näytämme, mitkä hyvät maatalouskäytännöt auttavat pitämään huolta maaperän rakenteesta, lisäämään maaperän orgaanista ainesta ja rajoittamaan maan eroosiota


»LATAA ESITYS PDF-muodossa«

Maaperällä on keskeinen rooli veden suodattamisessa ja pidättämisessä samalla kun se tukee biologista monimuotoisuutta. Terve, elävä maaperä on tae terveellisestä ruoasta