Koulutusmateriaalit

Ekosysteemipalvelut – sääntelyprosessien rooli maaseutualueilla

Image

Ihmisen toiminta muokkasi maapalloa ja sen luontoa uudelleen tuoden mukanaan muutoksia, jotka palaavat sekä planeetan terveyteen että sen seurauksena ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Irrationaalisesti ja rajattomasti muuntamalla maata tuotantojärjestelmäksi (joko maatalouden tai minkä tahansa muun sektorin – teollisuuden, asumisen jne.) kautta ja huomioimatta vuosikymmenten aikana tapahtuneiden ihmisten eri toimien synergiavaikutuksia, ylitämme lopulta planeetan rajat – olemassaolomme turvaavat kynnykset.

Avain kynnysten pitämiseen riittävän pitkällä on globaalien ekosysteemien hyvä tila, kuten biologinen monimuotoisuus osoittaa. Biologinen monimuotoisuus toimii henkivakuutuksenamme ja ylläpitää luonnon kriittisiä toimintoja, joista olemme riippuvaisia: pölytystä, maaperän muodostumista, saasteiden poistamista, O2:n tuotantoa ja monia muita. Ne luonnon toiminnot, jotka tunnetaan nimellä ekosysteemipalvelut, ovat vahvasti riippuvaisia ​​resurssien hallinnasta. Mitä intensiivisemmin käytämme niitä, johon usein liittyy maan tunkeutumista ja muuntamista, sitä vähemmän hyötyjä luonto voi tarjota, vaikka voimme usein lyhyellä aikavälillä lisätä valittujen etujen tarjontaa (esim. lisäämme tuotantoa hehtaaria kohti sen kustannuksella maaperän hedelmällisyydestä ja elinvoimaisuudesta, kosteikkojen säilyttämisestä tai veden hyvästä laadusta).

Selviytymisemme perustuu kykyyn ennallistaa ja suojella ekosysteemejä siinä mittakaavassa, joka varmistaa alhaisemman, mutta vakaan ja pitkän aikavälin tavaroiden ja palvelujen tuotannon luonnosta. Tämä edellyttää ekosysteemipalvelujen kartoittamista ja arviointia sekä politiikan ja hallinnon hotspottien määrittelyä.


»LATAA ESITYS PDF-muodossa«

Ekosysteemipalvelujen kunnioittaminen mahdollistaa maan monikäyttöisen käytön ja oikeudenmukaisen osuuden planeettasta ihmisten ja ei-ihmisten välillä, mikä on ainoa tapa saavuttaa sekä planeetan että ihmisten terveys