Koulutusmateriaalit

Maiseman rakenteen rooli vesi- ja ravinnekiertojen säätelyssä

Image

Vesihuollon alueella käsittelemme vain kolmea, mutta melko kriittistä haastetta – vettä on liian vähän, liikaa tai se on saastunutta. Nämä ongelmat liittyvät yleensä toisiinsa, joten yhden ratkaiseminen voi lopulta syventää toista (kuten tehokkaaseen veden ulosvirtaukseen perustuva tulvasuojelu kaupungeissa, mikä vaikuttaa UHI:hen ja pohjaveden laskuun). Veden puute tai ylijäämä syntyy myöhemmin vuodenaikojen sademäärän vaihteluiden, vedenjako-ongelmien ja käyttöintensiteetin seurauksena. Veden puute vaikuttaa maaperän rakenteeseen heikentäen sen läpäisemistä, laukaisee tuulieroosiota, heikentää vesivarastoina toimivia ekosysteemejä: jokia, järviä, lampia, kosteikkoja, metsiä ja lisää saasteiden keskittymistä vesistöihin. Veden ylivuoto aiheuttaa vesieroosiota, huuhtoutumista ja vesistöjä jokiin. Ilmaston vaihtelun ja maatalouden intensiivisemmän veden käytön myötä nämä prosessit todennäköisesti kiihtyvät seuraavina vuosikymmeninä.

Synergististen ilmasto- ja antropopainevaikutusten lisääntyvien paineiden ja arvaamattomuuden alla teknisillä ja teknisillä ratkaisuilla on rajalliset mahdollisuudet tukea luontoa ja taloutta pitkällä aikavälillä. Uusien ratkaisujen tulee olla joustavia, mukautuvia, monitoimisia ja monikäyttöisiä, ja niiden kustannus/tehokkuussuhde on alhainen. Hyvin suunniteltu maisema, mosaiikki, jossa on erilaisia ​​eläimistön ja kasviston elinympäristöjä, kosteikkoja ja vesistöjä kunnioittaen, voi palvella monia palveluita alhaisin tai ilman kustannuksia yhteiskunnalle. Tärkeää on, että se ei aiheuta haitallisia vaikutuksia, mutta lisää odotettujen ja odottamattomien hyötyjen määrää pitkällä aikavälillä.


»LATAA ESITYS PDF-muodossa«

Maisema on vesihuollon parhaiden käytäntöjen matriisi