Koulutusmateriaalit

Kuinka arvioida veden arvo?

Image

Maatalouden osuutta makean veden käytössä arvioidaan usein vain suoraan (esim. kasteluun) käytetyn vesimäärän perusteella. Laskelmissa tulee ottaa huomioon myös sadevesi, jota käytetään ruoan valmistukseen.

Esityksessä tunnistamme mahdollisuuksia pienentää kasvintuotannon vesijalanjälkeä vihreällä (sadeveden käyttö), sinisellä (pinta- ja pohjavedestä kasteluun otettu vesi) ja harmaalla vesijalanjäljellä (maatalouden epäpuhtauksien laimentamiseen käytetty vesi). Lisäksi on ehdotettu tapaa sisällyttää maatalousvesi taloudellisiin laskelmiin laajentamalla suora ylijäämätili sisältämään arvioidut vesikustannukset.


»LATAA ESITYS PDF-muodossa«

Opitaan arvostamaan ja arvioimaan veden arvoa