Koulutusmateriaalit

Maatalouden ympäristötoimenpiteet: kentällä

Image

Maatalouden ympäristötoimenpiteitä vesien suojelemiseksi maatalousperäiseltä pilaantumiselta ovat hyvät käytännöt maankäytössä ja lannoitteiden levityksessä peltoalueella.

Waterdriven toimenpideluettelossa (https://www.slu.se/waterdrive) maaperän rakenteen parantamiseksi valittiin kaksi toimenpidettä: rakenteellinen kalkitus ja kipsilevitys, jotka vähentävät maan eroosiota. Seuraavat kaksi esiteltyä toimenpidettä, lannan levitys maanalaisena ja lannan levityksen seuranta valuma-asteella, osoittavat kestävän lannan levityksen mahdollisuudet vähentää vesien saastumista.


»LATAA ESITYS PDF-muodossa«

Katso lisää:

https://www.slu.se (1)

https://www.slu.se (2)

https://www.slu.se (3)

https://www.slu.se (4)

Jaettu tieto – on tervettä järkeä!