Koulutusmateriaalit

Maatalouden ympäristötoimenpiteet: pellon ja puron välissä

Image

Toinen Waterdriven toimenpideluettelossa (https://www.slu.se/waterdrive) esitetty maatalouden ympäristötoimenpiteiden ryhmä ovat maan ja veden rajapinnassa olevat toimenpiteet. Kaksi ensimmäistä liittyvät viemärijärjestelmän toimintaan: viemärijärjestelmien saneeraus ja ohjattu salaojitusjärjestelmä, joka mahdollistaa veden virtauksen hallinnan ja ravinteiden huuhtoutumisen vähentämisen. Puskurivyöhykkeiden ja tulva-alueiden käyttö on monihyötytoimenpide, mm. säilyttää sedimentin, ravinteet ja muut epäpuhtaudet ja lisää luonnon monimuotoisuutta.

»LATAA ESITYS PDF-muodossa«

Katso lisää:

https://www.slu.se (1)

https://www.slu.se (2)

https://www.slu.se (3)

Lataa animaatio:

»Animaatioohjattu viemäröinti«

Jaettu tieto – on tervettä järkeä!